Mascota BDM

Evita greselile cand achizitionezi un sistem de invelitoare. Ai 10 strategii pentru a sti cum sa alegi oferta corecta!

DORESC GHIDUL

BDM Roof System - Distribuim tigla metalica Bilka, Budmat, Decra

Promo Ticket Facebook Portofoliu

Politica De Prelucrare Date Cu Caracter Personal


Politica de confidentialitate

Ultima actualizare: iunie 2021

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC BDM ROOF SYSTEM SRL, cu sediul în Prelungirea Ghencea Nr. 95C Bucuresti, Sector 6, office@bdmacoperis.ro, 0756.034.734, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet https://acoperisuri.info („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Daca sunteti client al Site-ului, SC BDM ROOF SYSTEM SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra în cadrul SC BDM ROOF SYSTEM SRL, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul cererii de oferta sau în orice alt mod care rezult din utilizarea Site-ului.

În cazul în care nu finalizati cererea de oferta sau trimiterea de mesaj, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC BDM ROOF SYSTEM SRL.

II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, SC BDM ROOF SYSTEM SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact, în masura în care ne contactati în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

III.1. Daca sunteti vizitator al Site-ului, SC BDM ROOF SYSTEM SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de SC BDM ROOF SYSTEM SRL, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul de contact disponibil pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunati experienaa dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC BDM ROOF SYSTEM SRL de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea si furnizarea ofertelor cerute.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, SC BDM ROOF SYSTEM SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC BDM ROOF SYSTEM SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SC BDM ROOF SYSTEM SRL pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC BDM ROOF SYSTEM SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina SC BDM ROOF SYSTEM SRL în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre SC BDM ROOF SYSTEM SRL nu vor fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC BDM ROOF SYSTEM SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC BDM ROOF SYSTEM SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre SC BDM ROOF SYSTEM SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, SC BDM ROOF SYSTEM SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata si le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC BDM ROOF SYSTEM SRL catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC BDM ROOF SYSTEM SRL sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care SC BDM ROOF SYSTEM SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
  • în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@bdmacoperis.ro.
Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://acoperisuri.info/politica-cookies/